ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 14:34:28  
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนเข้าชมตลอดเดือนตุลาคมนี้
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนเข้าชมตลอดเดือนตุลาคมนี้
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ธ เสด็จแดนลำพูน" เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ มหรสพและวัฒนธรรมไทย ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันเขียนปณิธานสืบสานตามรอยพ่อ แล้วแขวนบนต้นไม้ของพ่อ ก่อนเดินชมนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้น ในหัวข้อ “ธ เสด็จแดนลำพูน” ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ยังประโยชน์ต่อปวงประชา เนื้อหาของนิทรรศการ คือการนำเสนอโครงการตามพระราชดำริ รับผิดชอบโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านที่ 2 ธรรมมะของพระราชา เนื้อหาของนิทรรศการ คือการนำเสนอความสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา รับผิดชอบโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ด้านที่ 3 ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา เนื้อหาของนิทรรศการคือ การสืบสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 4 หลอมรวมใจ ปวงประชาลำพูน เป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนปณิธานสืบสานตามรอยพ่อ แล้วแขวนบนต้นไม้ของพ่อ รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ” โดย รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 342

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738