ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2560 / 19:37:18  
อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนตุลาคมนี้
อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนตุลาคมนี้
อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ธ เสด็จแดนลำพูน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำพูนให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ มหรสพและวัฒนธรรมไทย ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน นำเสนอเนื้อหานิทรรศการ ในหัวข้อ “ธ เสด็จแดนลำพูน” ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ยังประโยชน์ต่อปวงประชา เนื้อหาของนิทรรศการ คือการนำเสนอโครงการตามพระราชดำริ รับผิดชอบโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านที่ 2 ธรรมมะของพระราชา เนื้อหาของนิทรรศการ คือการนำเสนอความสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา รับผิดชอบโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ด้านที่ 3 ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา เนื้อหาของนิทรรศการคือ การสืบสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 4 หลอมรวมใจ ปวงประชาลำพูน เป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนปณิธานสืบสานตามรอยพ่อ แล้วแขวนบนต้นไม้ของพ่อ รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เวลา 09.59 น. หลังพิธีเปิดงานจะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ” โดย รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมฟ้อนเล็บ “999 รวมใจ ฟ้อนเล็บถวายอาลัยพ่อหลวง” จำนวน 999 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5359-7260 ต่อ 503 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 การแต่งกายร่วมกิจกรรมสวมใส่ชุดสีดำ สไบสีดำ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738