ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2560 / 15:17:50  
สมาคมทหารผ่านศึกลำพูนเชิญร่วมกิจกรรมทอล์คโชว์การกุศล วันที่ 17 ธันวาคมนี้
สมาคมทหารผ่านศึกลำพูนเชิญร่วมกิจกรรมทอล์คโชว์การกุศล วันที่ 17 ธันวาคมนี้
สมาคมทหารผ่านศึกลำพูนเชิญร่วมกิจกรรมทอล์คโชว์การกุศล การแสดงจำอวดหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วย เพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิก และช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สมาคมทหารผ่านศึกลำพูน นำโดย ร้อยเอก ทองสุข ถาปิงยศ นายกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน แถลงข่าว โครงการชาวลำพูนร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกลำพูน ที่สำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมทอล์คโชว์การกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-21.00 น. ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำหน่ายบัตรเข้าชมเพื่อนำรายได้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน นำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานของสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน ตลอดจนนำไปช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนในจังหวัดลำพูน ภายในงานพบกับการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล การแสดงจำอวดหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วย นำทีมโดย น้าโย่ง น้านง น้าพวง และการแสดงกายกายกรรมบนฝ่าเท้าจากประเทศฟิลิปปินส์ กู๊ดดี้ กู๊ดดี้ แฟมิลี่โชว์ มีอาหารว่างและเครื่องดื่มปลอดแอลกอฮอล์บริการในรูปแบบบุฟเฟต์ฟรี
นายกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน กล่าวว่า ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สมาคมทหารผ่านศึกลำพูนมีสมาชิก 316 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันทางสมาคมฯ มีขีดจำกัดในการดูแลสงเคราะห์สมาชิกอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือบางส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากความต้องการการช่วยเหลือของสมาชิกทั่วประเทศมีจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกลำพูนอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร คณะกรรมการบริหารสมาคมทหารผ่านศึกลำพูนจึงมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือสมาชิก เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ครั้งหนึ่งพวกเขาได้สละความสุขส่วนตัวรับใช้ชาติและร่วมกันป้องกันการรุกรานตามแนวชายแดน ผู้สนใจสนับสนุนช่วยเหลือสมาคม หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเรื่องการจำหน่ายบัตรชมการแสดงทอล์คโชว์การกุศล สามารถติดต่อได้ ที่สำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5353-1167 หรือติดต่อนายกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 08-3862-9159
ความเป็นมาของสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน คือ ทหารกองหนุน ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม และทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ใช้ชื่อว่า “ชมรมทหารกองหนุน ข้าราชการบำนาญ (กลาโหม) และทหารผ่านศึกจังหวัดลำพูน” ต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการบริหารชมรม ได้มีมติเห็นชอบให้แปรสภาพจากชมรมเป็นสมาคม ซึ่งได้รับการประกาศจากนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 3 ง หน้า 128-129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยใช้ชื่อ สมาคมทหารผ่านศึกลำพูน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738