วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

อุปกรณ์กระจายเสียง
ผังรายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการกรมประชาสัมพันธ์

ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 

 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

free hit counter

 ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน

180524212027.jpg
          ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.ลำพูน จัดเวทีประชาคมไปแล้ว 282 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 47.47 หากเสร็จสิ้นจะมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป
  &nb .....
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ....

180524142020.jpg
          ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.... มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน ผู้กระทำการฝ่าฝืนทำไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ต้องระวางโทษจำคุ .....
กอ.รมน.ลำพูน จัดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561

180523205234.jpg
          กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดึงประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
          พัน .....
จ.ลำพูน จัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

180522232419.jpg
          จ.ลำพูน เชิญชวนร่วมส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยให้การสนับสนุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในพื้นที่ ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
      .....
จากจังหวัดสะอาดอันดับหนึ่งของประเทศ ลำพูนเตรียมประกาศเป็นเมืองสะอาดปราศจากโฟม

180522140222.jpg
          จ.ลำพูน เร่งขับเคลื่อน "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" มุ่งลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร หันไปเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน
         &nb .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561  08/06/2561   
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา  26/07/2561   
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต   25/06/2561   
มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสารสนเทศ ของโรงพยาบาลค่ายเม็งราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  28/05/2561   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ  30/05/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
ดูข่าว สวท.ลำพูน ย้อนหลัง

 

ผอ.สวท.ลำพูน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน My little Farm(16 พ.ค.60)
สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4 พ.ค.60)
นายภานุมาส ปัญญามงคล ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (29 พ.ค.60)
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(28 พ.ค.60)

 

รายการมองลำพูนออกอากาศ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.10-10:00น.

รายการเปิดประตูสู่อาเซียน ออกอากาศ วันพุธ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 06:10-07:00น.

คลิ๊ก รับฟังรายการย้อนหลัง

รายการข่าวลำพูน ออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:35-07:00น.และเวลา 22.10-22.35 น.

รายการใต้สันติสุข ออกอากาศ วันพฤหัสบด์ เวลา 10:10-11:00น.

รายการ อบจ.ลำพูนเพื่อประชาชน ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 09:10-10:00 น.

คลิ๊ก รับฟังรายการย้อนหลัง

     

ปรับปรุงล่าสุด 16 มี.ค. 54

 

ติดต่อ webmaster